Ibo Pompe
autonoom kunstenaar
works

Tekeningen & Schilderijen
Schetsen
Nachtfotografie
Statement & About
Contact
statementabout


In mijn werk onderzoek ik de verhoudingen tussen intellect en intu´tie. Tussen deze uitersten schijnt geen duidelijke grens te
bestaan, ze lopen eerder vloeiend in elkaar over. Het gedrag van dieren en mensen lijkt lijnrecht tegenover elkaar te staan.
Het feit dat dieren instinctief handelen maakt hun gedrag heel puur, heel oprecht. Dit mis ik vaak bij mensen.

De snelle maatschappelijke veranderingen van nu zorgen voor nog extremere aftekeningen van bovengenoemde wisselwerkingen.
Naast figuratieve en abstracte beeldelementen komen in mijn werk ook teksten voor. Deze teksten kunnen een relativerende en
ontkrachtende werking hebben, maar ze kunnen ook versterkend werken in relatie tot het beeld.

Al deze elementen komen op verschillende manieren tot uitdrukking in mijn werk; een tekening kan op zichzelf staan, maar ik
maak ook gebruik van collage-achtige technieken waarbij de betekenis ontstaat door de samenstelling..


Ibo Pompe (Nederland, 1975) is afgestudeerd in 2002 aan de Akademie voor Kunst en Vormgeving te 's-Hertogenbosch.
In 2004 ontving ik een startstipendium van het Fonds BKVB.